Kredyt hipoteczny

Kredyt hipoteczny to najtańszy kredyt na rynku, który umożliwia realizację planów odnośnie zakupu własnego mieszkania, albo sfinansowania kupna domu, lub jego budowy. Relatywnie niskie oprocentowanie tych kredytów wynika z faktu, że bank otrzymuje od kredytobiorcy zabezpieczenie hipoteczne na nieruchomości.Wnioskując o kredyt hipoteczny, bank będzie weryfikował sytuację potencjalnego kredytobiorcy, w tym przede wszystkim stabilność dochodu i zdolność kredytową. Brana będzie również pod uwagę jego historia kredytowa. W dalszej kolejności, bank oceni atrakcyjność nieruchomości, która ma stanowić zabezpieczenie zaciąganego kredytu – tutaj ważna jest wartość nieruchomości oraz stan prawny nie budzący zastrzeżeń. W zależności od rodzaju nieruchomości stanowiącej cel kredytowania i przedmiot zabezpieczenia oraz od tego czy jest to nieruchomość z rynku pierwotnego czy wtórnego, bank będzie wymagał do wniosku różnych dokumentów.
Pożyczka Hipoteczna
W porównaniu do kredytu hipotecznego, dla pożyczki wymagany jest większy wkład własny (od 20%) oraz zazwyczaj dostępny jest krótszy okres kredytowania (przeważnie do 20 lat). Pożyczka hipoteczna ma, podobnie jak kredyt, zmienne oprocentowanie składające się ze stałej marży i zmiennej stawki WIBOR. Natomiast jest ona droższa od kredytu hipotecznego, właśnie ze względu na dowolność celu kredytowania.
Do wniosku o pożyczkę bank wymaga dokumentów dochodowych wnioskodawcy oraz dokumentów dotyczących nieruchomości mającej stanowić zabezpieczenie.
Procedura i czas procesowania wniosku w banku od jego złożenia do decyzji kredytowej trwa podobnie, jak ma to miejsce w przypadku kredytu hipotecznego.
Kredyt na Budowę Domu
Kredyt na budowę domu to inaczej kredyt budowlano-hipoteczny. Jest to kredyt przeznaczony na budowę domu lub jej dokończenie. W niektórych bankach można sfinansować jednym kredytem zakup działki i budowę domu.
Działka w większości banków może stanowić wkład własny przy takim kredycie. Kredyt na budowę domu przeważnie uruchamiany jest w transzach. Ich ilość zależy od kwoty kredytu, stopnia zaawansowania budowy oraz od banku finansującego przedsięwzięcie. Bank przelewa kolejne transze w miarę postępów prac. O tym czy dany etap został ukończony decyduje bank. Robi to na podstawie inspekcji lub zdjęć. Jeśli wykonane prace nie są zgodne z harmonogramem budowy wypłata kolejnej transzy może zostać wstrzymana.
Z dokumentów do wniosku kredytowego bank będzie wymagał m.in. ostateczną decyzję pozwolenia na budowę, wypis i wyrys z rejestru gruntów, odpis księgi wieczystej, projekt budowlany oraz kosztorys budowy sporządzony na druku banku.
Kredyt na budowę domu dzieli się na dwa główne etapy. Pierwszy, budowlany, to czas od podpisania umowy kredytowej i uruchomienia pierwszej transzy do momentu formalnego ukończenia budowy tj. uzyskania pozwolenia na użytkowanie domu bądź potwierdzenia przyjęcia zawiadomienia o zakończeniu budowy. W tym czasie spłacane są jedynie odsetki od uruchomionego kredytu. W drugim etapie, hipotecznym, gdy bank zaakceptuje zakończenie budowy, kredytobiorca zaczyna płacić pełną ratę kapitałowo-odsetkową i tym samym zaczyna spłacać pożyczony od banku kapitał.
Kredyt Refinansowy oraz Kredyt Konsolidacyjny
Kredyt hipoteczny konsolidacyjny jest to kredyt w ramach którego można skonsolidować takie zobowiązania jak kredyt hipoteczny, kredyty gotówkowe czy np. zadłużenia na kartach kredytowych.
Połączenie dotychczasowych zobowiązań kredytobiorcy w jeden kredyt daje możliwość obniżenia miesięcznej raty i może być rozwiązaniem dla osób, które nie radzą sobie ze spłatą wszystkich zaciągniętych kredytów.
Zabezpieczeniem tego kredytu jest hipoteka na nieruchomości.
Kredyt hipoteczny refinansowy to inaczej przeniesienie kredytu hipotecznego z jednego do drugiego banku. Robi się to w sytuacji, gdy warunki cenowe posiadanego kredytu w swoim banku rażąco odbiegają od aktualnie obowiązujących ofert bankowych.
Dzieję się tak np. w sytuacji gdy kredyt został zaciągnięty kilka lat temu i marża tego kredytu, w stosunku do dzisiejszych realiów rynkowych, jest bardzo wysoka. Przeniesienie kredytu ma na celu obniżenie kosztów jego obsługi, w tym przede wszystkim obniżenie wysokości miesięcznej raty oraz spłacanych odsetek. Różnice mogą być spore i sięgać kilkuset złotych na racie miesięcznie, co może dawać kilkadziesiąt tysięcy złotych na odsetkach w skali całego kredytu. Właśnie dlatego warto co jakiś czas skontrolować czy posiadany kredyt ma dla kredytobiorcy nadal najlepsze warunki.

Złóż już dziś wniosek kredytowy

dla Państwa został przygotowany wniosek kredytowy, który pozwoli na szybsze i łatwiejsze uzyskanie kredytu
Pracujemy dla Klientów bez zmian !

Zapraszamy do umawiania się na spotkanie
lub możliwe jest także wideo-spotkanie,
a także konsultacje telefoniczne

Kontakt

Pośrednictwo Finansowe LUCAS Łukasz Baranowski

tel.: ZADZWOŃ JUŻ TERAZ

NIP 787 158 42 26
Regon 300732099

Twoją zdolność kredytową obliczymy tutaj
(po uprzednim kontakcie telefonicznym)

ul. Podgórna 5A
61-828 Poznań

Siedziba firmy
Pośrednictwo Finansowe LUCAS

ul. Jonstona 3
64-500 Szamotuły

Zgoda RODO